Škola

ZaHRAda na zimní výpravě: na fotce většina dětí spolu s hlavní pedagožkou Petrou Večeřovou. Chybí ovšem Lála, Šimon, který byl nemocný a Honzík, který byl zdravý, ale někde se schovává.

společná-malá-1024x697

Kdo jsou pedagogové v ZaHRAdě? 

Mgr. Petra Večeřová – hlavní pedagožka

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, absolvovala Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současnosti dokončuje bakalářské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jejím snem bylo stát se samotářským vědcem, ale ve své praxi nakonec zkoumá svět v inspirativní společnosti mnoha „mladých badatelů“. Pracovala jako pedagog volného času při DDM, jako pedagogický pracovník otevřeného klubu a v poslední době jako pedagog MŠ a ZŠ.Svůj volný čas ráda tráví se svou rodinou a svými přáteli pokud možno hodně aktivně (a to jak při sportovních tak i společenských aktivitách), ráda poznává svět očima druhých, nechává se inspirovat, poslouchá a dívá se. Někdy zase ale jen mluví a mluví…„Ve škole Zahrada mám možnost poznat komunitní rozměr, nespoléhat jen na sebe, ale nechat se vést společně, s dětmi, s rodiči, s kolegy, se zakladateli…“

Mgr. Anna Černohlávková – asistentka pedagoga

vystudovala speciální pedagogiku, výtvarnou výchovu a dramatickou výchovu na MU v Brně. Prošla kurzem Respektovat a být respektován a několika hravými semináři Intuitivní pedagogiky a Original play. Na Tišnovsku se ocitla díky Lesnímu rodinnému klubu, kde stále působí jako jeden z lesních průvodců. Právě v lesní školce při závěrečném loučení s předškoláky jednou pocítila touhu jít s dětmi dál cestou zkoumání, objevování, učení se… tedy do školy. A tak zkoumá a učí se, jak si udělat školu, která bude radostí pro malé i velké.
A když není ve škole, je ráda v lese, na cestách, u moře, v divadle. Má ráda tanec, lelkování, tvoření, na flétnu a buben hraní.

Mgr. Marek Bula – asistent pedagoga

Marek na svém medailonku pracuje dnem i nocí, každou chvíli si ho tady budete moci přečíst.

A co ředitel?ředitel-maly-1024x995

Ředitele máme, je jím pan Milan Růžička, který ve škole zastává různé role, od školního psychologa a pátečního družináře až po představitele hlavního záporáka ve vánočním představení Grrrafudlak (viz foto).

Komentáře jsou zakázány.