Kde, s kým, jak se učíme?

Kde se učíme? 

budova-mala-1024x575

Riegrova 312 – nejstarší školní budova v Tišnově

Školní dny tráví děti v prostorách na Riegrově ulici v Tišnově. V budově příjemně sousedíme s gymnáziem Tišnov a s centrem volného času Inspiro. Zatím využíváme jednu učebnu a přilehlé menším místnosti v prvním patře. Na obědy odchází děti do prostorů Času pro sebe, v rámci družiny rády tráví čas mimo jiné na přilehlém hřišti.

 

 

2015-11-02-13.37.20-1024x575

naše učebna

S kým se učíme?
V tuhle chvíli máme otevřenu jednu třídu s kapacitou 18 dětí. Pro zachování individuálního přístupu i větší pracovní pohodu pedagogů jsou s dětmi během dopoledne vždy minimálně dva dospělí. Pedagog tedy spolupracuje s asistentem. V pozici asistenta se v tuto chvíli pravidelně střídají dva lidé. Více viz Lidé v ZaHRAdě – škola. Odpoledne v družině už bývá s dětmi jeden dospělý, obvykle ten, kdo ten den zastával pozici asistenta. Ve vybrané dny se mohou k družině připojit rodiče se svými nápady, připravovat různé aktivity podle svého zaměření apod.

 

Jak se učíme?

Z formálního hlediska mají děti 5 předmětů  – český jazyk, matematiku, angličtinu, integrovaný předmět tzv. LUSK a taneční a pohybovou výchovu.

V rámci českého jazyka aktivně přizpůsobujeme metody výuky čtení a psaní individuálním potřebám žáků. Velkou část literárních a slohových dovedností spojujeme přímo s aktuálními projekty.

matematice se značně inspirujeme metodou profesora Milana Hejného. 12 klíčových principů této metody je popsáno zde. http://www.h-mat.cz/principy  Mimo to dáváme prostor uplatnění matematických dovedností všude tam, kde k tomu situace přirozeně vybízí.

U dětí na prvním stupni usilujeme v angličtině především o probuzení zájmu a vytváření pozitivního vztahu k cizím jazykům. V tomto období je klíčové zajistit žákům dostatek zajímavých a inspirujících podnětů v anglickém jazyce. Učivo se zaměřuje především na tematické oblasti, se kterými se žáci setkávají v daném období i v jiných předmětech.

LUSK je předmět, který zahrnuje vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie a Jazyk a jazyková komunikace. Tato integrace umožňuje vyučování v projektech, kterým se celkově věnuje 13hodin týdně (resp. 15 v 5. ročníku).

Syslem taneční a pohybové výchovy (TPV) není taneční průprava, ale rozvoj tvořivosti, citovosti, citlivosti a inteligence těla. Všechny ročníky prvního stupně mají 1 hodinu TPV týdně.

Co už jsme letos zažili?

patlani-2-male-1024x575

zpracování hlíny s výtvarnicí Kateřinou Pěknou

Za první pololetí školního roku stihly děti mimo jiné navštívit několik výstav, zdolat lanové překážky, připravit prezentační stánek na Tišnovských trzích, napsat, ilustrovat a vydat knihu příběhů, navštívit vzdělávací program v Brně na lipce, objevit netopýra na Květnici, exkurzi do rybárny a výzkumného rybářského ústavu, navštívit dvě divadelní představení, a mnoho dalšího. A mimo to se každý svým tempem učí číst, počítat, angličtinu…

Komentáře jsou zakázány.