Hnízdo (zřizovatel)

Hnízdo (zřizovatel)
… jedním ze způsobů, jak chápat přívlastek „komunitní“ škola, je ten, že slůvko komunitní říká, kdo školu zřizuje. V našem případě to tedy není ani samospráva obce, ani soukromá osoba, ale celá skupina podobně orientovaných rodin. Spojuje nás snaha o vytváření podnětného prostoru pro vzdělávání dětí i dospělých na Tišnovsku. Kromě toho se snažíme přispívat do veřejné debaty o reformách školství a podporovat všechny zajímavé vzdělávací projekty.
Formálně se tato skupina v září 2014 pojmenovala jako Hnízdo –spolek pro komunitní vzdělávání a nechala zapsat ve spolkovém rejstříku. Hnízdo má v tuto chvíli 22 členů a jeho hlavní náplní je fungovat jako podpůrný cosi pro činnost školy, zejména dobrovolnickou prací (zařizování a údržba prostorů, příprava akcí, spoluvytváření dokumentů školy) a fundraisingem. Stejně tak se Hnízdo snaží pořádat akce pro své členy a veřejnost – besedy, přednášky a semináře, promítání filmů nejen s tématikou vzdělávání, dále různá benefiční představení atd.

A tohle jsme my, i když ne všichni –
DSC_4413-1024x735

logotyp_mestotisnov_barva_pozitiv_rgb-1024x413V roce 2015 jsme získali dotace od Města Tišnova na projekty Hnízdo -klub komunitních aktivit  a Propojování rodinného a školního života v celkové výši 23 610Kč. Děkujeme!

 

Bez n‡zvu-1

 

Stejně tak děkujeme Jihomoravskému kraji, s jehož přispěním bylo možno zařídit a vybavit školní klub při ZŠ ZaHRAda.

 

Jak to vlastně začalo
Jsme rodiče a pedagogové – lidé, kterým do jejich dospělého života vtrhly děti a přiměly je uvažovat o mnoha věcech znovu a úplně jinak. Mimo jiné o vzdělávání. Vidíme svoje děti a jejich žíznivý zájem o svět, jejich tvořivost, slyšíme jejich otázky a žasneme. Tento úžas, současná debata o reformách školství a tak trochu i vlastní smíšené vzpomínky na školní léta nás přivedly k myšlence založit v Tišnově komunitní školu.
Na podzim roku 2013 začala skupinka spontánně vznikat a dlouhé hodiny vášnivě debatovala nad současnými možnostmi jak proplout vzdělávacím systémem i nad vlastními schopnostmi vydupat ze země opravdovou fungující školu.
Spoustu času jsme strávili debatami nad různými vzdělávacími směry sami či s různými hosty (v tom ostatně pokračujeme i nadále, kupodivu je stále více otázek, než jasných odpovědí) a zároveň jsme se snažili zhodnotit, jaké možnosti a jaká omezení přináší skutečnost, je-li škola zapsaná ve školském rejstříku MŠMT. V tomto nám velmi pomohli především lidé z Brněnské školy Letokruh.
Nakonec padlo rozhodnutí zkusit založit oficiální školu, především z důvodů dostupnosti – díky možnosti čerpat finanční příspěvek od státu můžeme fungovat s nižším školným a dělat tak školu přístupnou mnohem širšímu okruhu rodin.
Je to velké dobrodružství, které podstupujeme nejen kvůli dětem, ale i kvůli sobě. I my se na tom učíme, navzájem poznáváme, rosteme, někteří i kvetou. Vložený čas a energii už nepočítáme.

Statutárním orgánem spolku je tříčlenný výbor, v tuto chvíli ve složení Zuzana Kostřicová, Silvia Kutálek Gregoričková a Adéla Nešporová. Pokud se chcete k činnosti spolu jakkoli připojit, případně máte-li jakékoli dotazy, napište na spolek.hnizdo@gmail.com nebo volejte na 736 441 799. více viz kontakty.

Komentáře jsou zakázány.